HỘI THẢO : "DU HỌC KÉP TẠI ĐỨC - GIẢI MÃ VÙNG ĐẤT HỨA"

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Bạn đã đăng ký tham gia thành công Hội thảo "Du học kép tại Đức - Giải mã vùng đất hứa", hãy truy cập đường link bên dưới để bắt đầu.

Nhấn vào đường link để bắt đầu tham gia